Stolichnaya (350-101005)
Stolichnaya
DKK 173,75
/ STK incl. Moms
Stolichnaya Gold (350-101010)
Stolichnaya Gold
DKK 250,00
/ STK incl. Moms
Stolichnaya Citron (350-101025)
Stolichnaya Citron
DKK 162,50
/ STK incl. Moms
Stolichnaya Rasberry (350-101030)
Stolichnaya Rasberry
DKK 162,50
/ STK incl. Moms
Stolichnaya Vanilj (350-101035)
Stolichnaya Vanilj
DKK 166,25
/ STK incl. Moms
Russky Standart Original (350-102005)
Russky Standart Original
DKK 145,00
/ STK incl. Moms
Russky Standart Platinum (350-102010)
Russky Standart Platinum
DKK 170,00
/ STK incl. Moms
Russky Standart Imperia (350-102015)
Russky Standart Imperia
DKK 345,00
/ STK incl. Moms
Kauffman Vodka Soft (350-103045)
Kauffman Vodka Soft
DKK 540,00
/ STK incl. Moms
Vodka Bornholm (350-105505)
Vodka Bornholm
DKK 349,00
/ STK incl. Moms
Danzka (350-201005)
Danzka
DKK 125,00
/ STK incl. Moms
Danzka Grapefruit (350-201010)
Danzka Grapefruit
DKK 135,00
/ STK incl. Moms