Stolichnaya (350-101005)
Stolichnaya
DKK 205,00
/ STK incl. Moms
Stolichnaya Gold (350-101010)
Stolichnaya Gold
DKK 250,00
/ STK incl. Moms
Stolichnaya Elite (350-101015)
Stolichnaya Elite
DKK 400,00
/ STK incl. Moms
Stolichnaya Citron (350-101025)
Stolichnaya Citron
DKK 162,50
/ STK incl. Moms
Stolichnaya Rasberry (350-101030)
Stolichnaya Rasberry
DKK 162,50
/ STK incl. Moms
Stolichnaya Vanilj (350-101035)
Stolichnaya Vanilj
DKK 166,25
/ STK incl. Moms
Stolichnaya Elite 3L (350-101040)
Stolichnaya Elite 3L
DKK 2.500,00
/ STK incl. Moms
Stolichnaya Elite 1,75L (350-101045)
Stolichnaya Elite 1,75L
DKK 1.200,05
/ STK incl. Moms
Russky Standart Original (350-102005)
Russky Standart Original
DKK 145,00
/ STK incl. Moms
Russky Standart Platinum (350-102010)
Russky Standart Platinum
DKK 170,00
/ STK incl. Moms
Russky Standart Imperia (350-102015)
Russky Standart Imperia
DKK 345,00
/ STK incl. Moms
Kauffman Vodka Soft (350-103045)
Kauffman Vodka Soft
DKK 540,00
/ STK incl. Moms